Broschyrer för kvinnor (PDF)

Välkommen till Rådgivningsbyråns sida för asylsökande kvinnor

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar är en ideell förening som erbjuder gratis juridisk rådgivning i alla frågor som rör asyl och invandring till Sverige, tex hur det går till att söka asyl, vem som får stanna, vilka regler som gäller för familjeåterförening eller hur man kan få svenskt medborgarskap.

Rådgivningsbyrån drivs av flera stora frivlligorganisationer i Sverige; Amnesty International, Caritas,Rädda Barnen, Svenska kyrkan och Sveriges Frikyrkosamråd.

Vi har telefontid måndag-onsdag mellan kl. 9.00-10.30. Telefon 0200-880066. Samtalet är kostnadsfritt.

Det är viktigt att du har kunskap om dina rättigheter under asylprocessen. Här finner du svar på några vanliga frågor.

Läs mer »
Är du kvinna och asylsökande?

Här finner du råd om vart du kan vända dig om du kommit till Sverige på anknytning till en svensk man som utsatt dig för våld.

Läs mer »

Här finner du några hållpunkter att iaktta för att tillvarata kvinnors rättigheter i olika faser av asylprocessen, från ansökan till laga kraftvunnet beslut.

Läs mer »

Här finner du hållpunkter för en genusmedveten asylutredning och asylbedömning.

Läs mer »

Här finns tips på hur du kan finna kvinnorättsfokuserad landinformation.

Läs mer »

Här kan du få en översikt av den svenska asylprocessen.

Läs mer »

Här kan du bland annat läsa utvalda delar av den svenska utlänningslagen.

Läs mer »

Asylsökande flickor (d.v.s under 18 år) har särskilda rättigheter att tillvarata under asylprocessen. Asylskälen ska prövas med särskild hänsyn till både ålder och kön.

Läs mer »

Lesbiska kvinnor har, liksom t.ex. homosexuella män, rätt till asyl vid förföljelse som grundar sig i deras utmaning av statens, samhällets eller familjens syn på kön och sexualitet.

Läs mer »

Här finner du länkar till olika organisationer som arbetar med flyktingars och kvinnors rättigheter i Sverige.

Läs mer »

Här finner du tips på internationella och svenska riktlinjer, böcker och rapporter av relevans för asylsökande kvinnor.

Läs mer »

Asylrätt, kön och politik.
En handbok för jämställdhet
och kvinnors rättigheter.
Se handboken och våra
rekommendationer.

Läs mer »

Du kan kontakta oss på
Rådgivningsbyrån via brev,
telefon, fax eller e-post.
Du behöver inte tala om ditt
namn eller var du bor.

Läs mer »